Συρόμενη πόρτα με κάγκελα ηλεκτρικής λειτουργίας. Διαθέτει φάρους για ένδειξη λειτουργία της πόρτας. Πιο συγκεκριμένα οι φάροι αναβοσβήνουν καθώς η πόρτα βρίσκεται σε λειτουργία. Επιπλέον οι φάροι λειτουργούν ως φωτοκύτταρα και διακόπτουν το κλείσιμο της πόρτας αν βρεθεί εμπόδιο κατά μήκος της διαδρομής. Τέλος η πόρτα διαθέτει λειτουργία για αργό άνοιγμα και κλείσιμο. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την ηλεκτρική λειτουργία της συρόμενης πόρτας.