Σέτ για συρόμενες πόρτες

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα με κρεμαργιέρα, 1 πίνακας με 2 τηλεχειριστήρια, 1 φάρος και κλειδί αποσύμπλεξης για χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.