Ρολά με διάτρητη και κλειστή λαμαρίνα γαλβανιζέ και κατασκευή πλαϊνής πόρτας

Ειδική κατασκευή ρολών από λαμαρίνα γαλβανιζέ κλειστού και διάτρητου τύπου. Τα τρία πρώτα φύλλα στην κορυφή των γκαραζοπορτών είναι κατασκευασμένα από διάτρητη λαμαρίνα των οποίων οι μικρές οπές τις οποίες διαθέτουν επιτρέπουν την έλευση αέρα και φωτός ενώ το ρολό παραμένει κλειστό. Διαθέτουν ηλεκτρική λειτουργία ενώ έχει τοποθετηθεί εσωτερική απασφάλιση για χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Στη βάση και των δύο ρολών έχουν τοποθετηθεί ειδικές λαβές (χούφτες) οι οποίες διευκολύνουν το άνοιγμα και το κλείσιμο τους όταν βρίσκονται σε χειροκίνητη λειτουργία. Τέλος δεξιά των ρολών έχει κατασκευαστεί πόρτα από λαμαρίνα για τη διέλευση πεζών.