Κλειδαριά Ασφαλείας

Οι συγκεκριμένες κλειδαριές τοποθετούνται στη βάση του ρολού στο προτελευταίο φύλο εκατέρωθεν των πλευρών του και προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια και προστασία. Όπως φαίνεται από τη φωτογραφεία η κλειδαριά κλειδώνει αριστερόστροφα και ξεκλειδώνει δεξιόστροφα. Συνοδεύονται πάντα με το ειδικό κλειδάκι τους.