Εσωτερική απασφάλιση, με μοχλό, για χειροκίνητη λειτουργία του ρολού ή της γκαραζόπορτας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τοποθετείται εντός του χώρο σας προκείμενου να θέτετε τη λειτουργία από ηλεκτρική σε χειροκίνητη σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης.