Εξωτερική απασφάλιση, με κλειδάκι για χειροκίνητη λειτουργία του ρολού ή της γκαραζόπορτας σε περίπτωσης διακοπής ρεύματος. Η απασφάλιση διαθέτει πορτάκι για ασφάλεια διότι τοποθετείται εξωτερικά στο πλάι του ρολού η της γκαραζόπορτας. Ξεκλειδώνοντας το πορτάκι μπορείτε να θέσετε τη λειτουργία από ηλεκτρική σε χειροκίνητη σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης.