Τηλεχειριστήριο κυλιόμενου κωδικού

Τηλεχειριστήριο κυλιόμενου κωδικού για περαιτέρω ασφάλεια διότι η συχνότητα λειτουργίας τους δεν αντιγράφονται από άλλα τηλεχειριστήρια. Εξυπηρετούν στην ασύρματη λειτουργία των ρολών, γκαραζοπορτών, συρόμενων και ανοιγόμενων πορτών ηλεκτρικής λειτουργίας.