Μοτέρ για συρόμενη πόρτα

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα με 1 πίνακα και κλειδί αποσύπμλεξης για χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.