Ενσύρματα φωτοκύτταρα

Ενσύρματα φωτοκύτταρα : Τοποθετούνται για επιπλέον προστασία και για αποφυγή ατυχημάτων, αφού σε περίπτωση που το ρολό ξεκινήσει να κατεβαίνει σταματά και επιστρέφει προς τα πάνω αν βρεθεί εμπόδιο και δεν ξεκινά να κατεβαίνει όσο το εμπόδιο παραμένει.