Ρολλά αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης

Ρολλά αλουμινίου διέλασης

Ρολλά αλουμινίου με διπλό τοίχωμα