ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ρολό Πολυκαρβονικό

Ρολό διαφανές πολυκαρβονικό.

Ρολό διάτρητο από λαμαρίνα γαλβανιζέ

Ρολό από λαμαρίνα γαλβανιζέ κλειστού τύπου με ηλεκτρική λειτουργία 

Ρολό από λαμαρίνα γαλβανιζέ κλειστού και διάτρητου τύπου

Ρολό από λαμαρίνα γαλβανιζέ με διάτρητη και κλειστού τύπου λαμαρίνα