Ρολλό διχτυωτό με μεγάλο άνοιγμα

Ρολλό διχτυωτό με μικρό άνοιγμα

Ρολλό διχτυωτό με μεσαίο άνοιγμα

Δικτυωτό ρολό μεγάλο άνοιγμα

Δικτυωτό ρολό με μεγάλο άνοιγμα και ηλεκτρική λειτουργία

Δικτυωτά ρολά μεσαίου ανοίγματος, πάχους λαμαρίνας 0.8mm, γαλβανιζέ

Δικτυωτά ρολά μεσαίου ανοίγματος γαλβανιζέ με ηλεκτρική λειτουργία.

Άβαφο δικτυωτό ρολό μεσαίου πλέγματος από λαμαρίνα γαλβανιζέ

Άβαφο δικτυωτό ρολό από λαμαρίνα γαλβανιζέ μεσαίου πλέγματος.

Δικτυωτό ρολό από λαμαρίνα γαλβανιζέ μικρού πλέγματος

Δικτυωτό ρολό από λαμαρίνα γαλβανιζέ μικρού πλέγματος.