Εσωτερική απασφάλιση για χειροκίνηση, με μοχλό

Εσωτερική απασφάλιση ρολού για χειροκίνητη λειτουργία. 

Εξωτερική απασφάλιση για χειροκίνηση, με κλειδάκι

Εξωτερική απασφάλιση με κλειδάκι για χειροκίνηση.