Τα σωληνωτά μοτέρ τοποθετούνται κυρίως σε ρολά οικιών με αποτέλεσμα την περιστροφή ολόκληρου του άξονα, ο οποίος έχει μικρότερη διάμετρο, αφού τα σωληνωτά μοτέρ δε χρειάζονται ελατήρια για να λειτουργήσουν. Διακρίνονται για την αθόρυβη λειτουργία τους και την ανθεκτηκότητά τους.

Μηχανισμοί για στόρια

Σωληνωτοί βιομηχανικοί μηχανισμοί