Οι κλειδαριές ασφαλείας τοποθετούνται εκατέρωθεν στη βάση του ρολού εξασφαλίζοντας επιπλέον ασφάλεια. Κλειδώνουν στους οδηγούς του ρολού που βρίσκονται στο πλάι, εμποδίζοντας το άνοιγμα του με το χέρι.